Kik vállalhatnak munkát az EU-ban?

Bizonyos feltételek függvényében az EU-n kívüli országok állampolgárai jogosultak lehetnek arra, hogy az Európai Unió területén elhelyezkedjenek, illetve hogy a foglalkoztatási feltételeket illetően az uniós állampolgárokkal azonos elbánásban részesüljenek. Ezek a jogok állampolgárságuktól függnek, és attól, hogy uniós polgárok családtagjaiként milyen jogállás illeti meg őket.

Az Európai Unióval megállapodást kötött egyéb országok

Az alábbi országok azon állampolgárait, akik az Európai Unióban törvényesen munkát vállalnak, ugyanolyan munkafeltételek illetik meg, mint az adott EU-tagország saját állampolgárait.

Részletesen

Algéria, Marokkó, Tunézia, Oroszország, Albánia, Macedónia, Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Andorra, San Marino, valamint az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportját alkotó 79 ország.

Az Európai Unióval megállapodást nem kötött országok

Az Európai Unióval megállapodást nem kötött országok állampolgárainak európai uniós munkavállalása elsősorban a kérdéses tagország jogszabályaitól függ. Kivételt képeznek ez alól az uniós polgárok családtagjai. A fentiek ellenére az uniós szabályozás kiterjed a nem uniós országok munkavállalóival kapcsolatos alábbi területekre.

Területek

– az Európai Unión kívüli országok azon állampolgárai, akik hosszú távú tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező uniós lakosok; – családegyesítési jog; – a nem uniós országok kutatóinak beutazása; – beutazás tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából; – az EU-n kívüli országokból származó magasan képzett munkavállalók jogai (uniós kék kártya-rendszer).

A kiadvány tartalmában foglalt nézetek a szerzők nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának, továbbá, az Európai Bizottság és a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az ebben foglaltakért.