Tájékoztató az egyes hatóságokról

Hasznos linkek gyűjteménye

 

Milyen hatóságokhoz fordulhat a munkavállaló, amennyiben kérdése van?

 

Munkahelykeresés:

Megyei kormányhivatalok székhelyén működő munkaügyi központok

A munkaügyi központok segítséget nyújtanak az álláskeresésben.

Link: http://fovaros.munka.hu/

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály

  • Cím: 1082, Budapest,  Kisfaludy u. 11.
  • Levelezési cím: 1364 Bp., Pf.: 244.
  • Központi telefon: 477-5700
  • Központi fax: 477-5800

 

 

Munkaügyi jogsértés  

Megyei kormányhivatalok munkaügyi felügyelőségei

A megyei kormányhivataloknál működő munkaügyi felügyelőségek – a munkaviszony megszüntetésének jogszerűsége és a kártérítési ügyek kivételével – lényegében minden munkajogi szabály betartását ellenőrizhetik, jogsértés észlelése esetén pedig munkaügyi bíróságot szabhatnak ki a szabályszegő munkáltatóra.

A munkaügyi hatóság minden esetben maga dönt arról, indít-e eljárást egy konkrét ügyben. A bejelentés akár névtelen is lehet, de fontos, hogy megállapítható legyen belőle, hogy pontosan melyik munkáltató ellen emel panaszt a bejelentő (név, székhely), és mi a feltételezett jogsértés.

Ha a munkavállaló a jogsértésért anyagi ellentételezést is érvényesíteni kíván, a megyei szinten működő közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz kell fordulnia.

Link: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

Munkaügyi jogsértés

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok

A munkavállaló és a munkáltató a munkaviszonyból származó igényét bíróság előtt érvényesítheti. A keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított harminc napon belül kell előterjeszteni. Leggyakrabban a munkaviszony megszüntetésének jogellenességével kapcsolatos pénzügyi igények miatt szoktak a munkavállalók pert indítani a munkáltatóval szemben. http://birosag.hu/kozigazgatasi-es-munkaugyi-birosagok

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal:

http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat:

http://nfsz.munka.hu/

A kiadvány tartalmában foglalt nézetek a szerzők nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának, továbbá, az Európai Bizottság és a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az ebben foglaltakért.