MMIA-ról

Az Európai Bizottság a migrációs áramlások kezelésének és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség biztonságát érő fenyegetésekre való reagálás érdekében a 2014–2020-as időszakra létrehozta a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot valamint a belső Biztonsági Alapot. Az Európai Unió a Belügyi Alapokból megvalósítandó projektekhez 75%-os uniós támogatást nyújt, amelynek mértékét évente határozza meg. A fennmaradó 25%-os forrást hazai költségvetés biztosítja.

MMIA vagyis Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap a vonatkozó szakpolitikai stratégiával összhangban Magyarországon, három területen kíván előrelépést tenni:

  • a Közös Európai Menekültügyi Rendszer továbbfejlesztése a befogadási feltételek, a menekültügyi eljárások továbbfejlesztésével,
  • a legális migráció és a legálisan Magyarországon tartózkodó külföldiek társadalmi beilleszkedésének (integráció) elősegítése az indulást megelőző intézkedések növelésével, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését közvetlenül segítő szolgáltatások támogatásával (különös tekintettel az elismert menekültekre és oltalmazottakra,), a magyar társadalom befogadó attitűdjének növelésével,
  • az illegális migráció elleni hatékony fellépés a hatékony és fenntartható visszatérés, különösen az önkéntes visszatérés biztosításával: a humánus és a speciális szükségletek kielégítésére is alkalmas befogadó intézmények kialakításával, a hatóságok személyszállító kapacitásának fejlesztésével, valamint a támogatott önkéntes hazatérési és reintegrációs programokban való részvétellel és a hatósági kísérettel történő kitoloncolások végrehajtásának fejlesztésével.

A kiadvány tartalmában foglalt nézetek a szerzők nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának, továbbá, az Európai Bizottság és a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az ebben foglaltakért.